top of page

PRIVACYVERKLARING

Uw privacy wordt door ons gerespecteerd. PC Hooft Clinic streeft ernaar om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen en zal vertrouwelijk omgaan met de informatie die u bij ons aanlevert. Bij de verwerking van persoonsgegevens nemen wij de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht.

In deze privacyverklaring leggen we uit hoe wij met uw gegevens omgaan.
 

CATEGORIEËN PERSOONSGEGEVENS

Door het gebruiken van de website kunt u bepaalde persoonsgegevens achterlaten.. Wij bewaren en gebruiken alleen persoonsgegevens die u zelf heeft opgegeven en waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons zijn verstrekt om te verwerken.

 Afhankelijk van de dienstverlening die u gebruikt kunnen wij de volgende gegevens verzamelen:

 • naam, adres, woonplaats

 • geslacht

 • e-mailadres privé en eventueel i.c.m. een familielid

 • telefoonnummer mobiel, thuis en eventueel van uw werk

 • gegevens over uw gezondheid

 • uw zorgverzekeraar

 • uw andere zorgverleners

 • tijdstip van uw afspraken

 • betalingsgegevens
   

GRONDSLAG VOOR GEGEVENSVERWERKING

Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de behandelingsovereenkomst tussen u en ons. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens gebruiken om u te informeren over actualiteiten of wijzigingen in onze dienstverlening.
 

DOELEINDEN GEGEVENSVERWERKING

Uw persoonsgegevens gebruiken wij voor de volgende doeleinden:

 • Om u bij de praktijk in te schrijven 

 • Voor het bijhouden van uw medisch dossier

 • Inplannen van afspraken en versturen van afspraakherinneringen

 • Het uitvoeren van een behandeling;

 • Versturen van oproepen voor periodieke controles

 

MEDISCH DOSSIER

Goede mondzorg vereist een medisch dossier voor iedere patiënt. Het dossier bestaat uit aantekeningen over de gebitstoestand, gegevens van uitgevoerde en geplande behandelingen, verslagen van onderzoeken, correspondentie met andere tandartsen en artsen door wie u bent verwezen of naar wie wij u verwijzen. Er worden ook gegevens opgenomen die, na uw toestemming, zijn opgevraagd bij andere zorgverleners, bijvoorbeeld uw huisarts.

Gegevens uit het medisch dossier kunnen met uw toestemming worden opgevraagd door andere zorgverleners. Dit gebeurt niet wanneer u daar bezwaar tegen kenbaar maakt. Een beperkt deel van het dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie.

U heeft recht op inzage en een kopie van uw gegevens. Als u aangeeft dat er  gegevens gecorrigeerd of toegevoegd moeten worden, dan kan dat.

 

 

VERSTREKKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS AAN DERDEN

Wij verstrekken uw medische en persoonsgegevens in beginsel alleen aan derde partijen indien u daar zelf toestemming voor heeft gegeven. Gegevensverstrekking zonder uw toestemming vindt plaats als dat voor de uitvoering van onze overeenkomst voor zorgverlening noodzakelijk is of als er een wettelijke verplichting is.

 

BEWAARTERMIJNEN

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen en voor onze wettelijke verplichtingen. Uw medische gegevens bewaren wij 15 jaar, conform de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst. 

 

BEVEILIGINGSMAATREGELEN

Om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen hebben wij fysieke en digitale beveiligingsmaatregelen getroffen. Uw medisch dossier kan alleen worden ingezien door medewerkers van PC Hooft Clinic.
 

ANDERE WEBSITES

Op deze website hebben we verwijzingen gemaakt naar andere websites. Wanneer u deze websites bezoekt dan gelden de privacyverklaringen van die betreffende websites.
 

HET GEBRUIK VAN COOKIES

Voor het functioneren van onze praktijkwebsite maken wij gebruik van cookies.
 

UW RECHTEN

Als u persoonsgegevens aan ons hebt gegeven dan kunt aan ons vragen om inzage, rectificatie of het wissen van uw gegevens, of de gegevens over te dragen. U kunt uw toestemming voor de gegevensverwerking altijd intrekken of beperken. U kunt dat doen door ons een email te sturen naar info@pchooftclinic.nl  of ons te bellen. Wij streven ernaar om binnen 30 dagen aan uw verzoek te voldoen.
 

WIJZIGINGEN

Wij kunnen deze privacyverklaring aanpassen op de website.

bottom of page